loading

Što je novo

Energetska obnova stambenih zgrada i obiteljskih kuća

Energetska obnova stambenih zgrada i obiteljskih kuća

2021. godine Fond je u okviru Javnog poziva sufinancirao energetsku obnovu postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu, odnosno mjere sukladno Tehničkim uvjetima Poziva

  • A1 - cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije - sufinancira se s do 60% sufinanciranja; 
  • A2 - povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće - sufinancira se s do 60% sufinanciranja;
  • A3 - ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije - sufinancira se s do 40, 60 ili 80%, ovisno o lokaciji.

Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče morale su biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

  • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2
  • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.

Podnošenje prijava na Poziv bilo je moguće isključivo putem sustava ePrijave dostupnog za prijavu na razne javne pozive Fonda, a preduvjet za to je izrađen korisnički račun. Građani su putem korisničkog računa mogli  pripremiti svoju prijavu, a zatim ju i podnijeti.

Priprema prijave je uključivala unos osnovnih podataka o prijavitelju, učitavanje obvezne dokumentacije te potvrdu unosa podataka i dokumenata. Tijekom pripreme prijave je bilo moguće mijenjati i dopunjavati sve podatke u prijavi, osim OIB-a. Dovršetak odnosno podnošenje prijava je bilo moguće od utorka, 7. prosinca 2021. od 10 sati, a Javni poziv je zatvoren 14. prosinca 2021. godine.

Ukupno je zaprimljeno 8.495 zahtjeva građana, podjednako iz svih krajeva Hrvatske, u kojima je zatraženo sufinanciranje za više od 16.000 mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Zahtjevi su rangirani prema vremenu zaprimanja.

Vlada je 23.12.2021. donijela paket programa kojima se definiraju pravila energetske obnove zgrada u Hrvatskoj za razdoblje do 2030. godine.
Cilj programa je dekarbonizacija postojećeg fonda zgrada do 2050. godine tj. postupno povećanje trenutne stope energetske obnove ukupnog fonda zgrada s 0,7% godišnje (1 350 000 m²/god) na 3% 2030. godine, tj. 30 milijuna m² energetski obnovljenih zgrada do 2030. godine.

Slijedom toga, za očekivati je da će se sličan natječaj ponoviti i slijedeće godine.