loading
Stručni nadzor građenja

Što radimo

Stručni nadzor građenja

Usluga nadzora važan je dio naših inženjerskih usluga u realizaciji graditeljskog projekta.

ING-CTRL obavlja nadzor u skladu sa Zakonom o gradnji koji obuhvaća:

 • nadziranje gradnje sukladno s građevinskom dozvolom i glavnim projektom te posebnim propisima i pravilima struke
 • utvrđivanje kredibiliteta izvođača i voditelja građevinskih poslova
 • utvrđivanje je li osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina pravilno obavila iskolčenje prema posebnom zakonu
 • određivanje provedbe kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno pribavljanja dokaza o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva
 • određivanje uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu  građevnih proizvoda
 • upoznavanje investitora sa svim nedostacima i nepravilnostima koje su uočene prije i tijekom građenja bez ikakve odgode
 • obavještavanje investitora, građevinske inspekcije i drugih inspekcija o poduzetim mjerama
 • praćenje napretka građevinskih radova
 • sastavljanje završnog izvješća o izvedbi građevine za uporabnu dozvolu

Tijekom građenja naši inženjeri klijentima daju stručne savjete u skladu s planiranim troškovima gradnje i preporuke o kasnijem održavanju građevine.

Savjetodavne usluge obuhvaćaju:

 • stručno savjetovanje
 • analizu cijena eventualnih dodatnih radova
 • kontrolu obračuna radova
 • kontrolu privremenih situacija i okončane situacije izvođača
 • pomoć u organiziranju tehničkog pregleda građevine
 • organizaciju postupka okončanog obračuna između izvođača i investitora
 • organizaciju postupka primopredaje radova između izvođača i investitora

Što radimo

Ostale usluge