loading

Naši radovi

Izgradnja obiteljske kuće s bazenom

Podrum obiteljske kuće se izvodi kao armirano-betonska konstrukcija, na čiju se stropnu ploču postavlja montažna kuća proizvedena u pogonu tvrtke „Tehnoplast profili“.

Kuća se pretežito izvodi od tankostijenih limenih profila, odnosno hladno oblikovanih C profila.
Dimenzije hladno oblikovanog C profila su 89 mm × 42 mm debljina lima je 1,15 mm za zidove i rešetke.
Krovne i stropne rešetke te vanjski zidovi, sa vanjske odnosno gornje strane međusobno su povezani vodootpornim šperpločama, koje se samobušećim vijcima pričvršćuju na gornji pojas rešetki odnosno na vanjsku pojasnicu C profila u zidovima. Sa donje strane krovnih i stropnih rešetki te sa unutarnje strane vanjskih zidova, odnosno obostrano u unutarnjim zidovima dolaze OSB ploče koje se također samobušećim vijcima pričvršćuju na C profil. Naprijed opisani i međusobno spojeni čelični konstruktivni elementi zajedno sa oblogama od voodotporne šperploče i osb ploča tvore krutu i stabilnu prostornu nosivu konstrukciju.

Osim čelične konstrukcije od hladno oblikovanih C profila, dio konstrukcije se izvodi od „klasičnih“ čeličnih profila HEB100, HEM100 i UNP 100.

Prednosti ovakve gradnje su visoka točnost spajanja gotovih elemenata, brzina gradnje, kontinuirani nadzor proizvodnje u proizvodnom pogonu, odlične toplinske karakteristike dobivene sa malim debljinama zidova, te visoka otpornost na potresna djelovanja.

Godina: 2021.
Status: U izgradnji
Kategorija: Nadzor građenja
Investitor: Privatni investitor
Lokacija: Šolta - Maslinica
Površina: 205 m²